Цикли

Цикл є послідовним набором операцій, що повторюються визначену або невизначену кількість раз.

Мавка надає два типи циклів: перебрати та поки.

Ітерацію циклу можна пропустити або зупинити за допомогою ключових слів пропустити та зупинити.


Перебрати

Цикл перебрати використовується для перебору елементів списку, елементів словника або діапазону чисел.

Перебрати діапазон чисел

Перебрати список
Перебрати словник

Поки

Цикл поки використовується для повторення операцій, допоки виконується певна умова.

Друкувати а, поки а менше 10

Приклади

Знаходження парних чисел в певному діапазоні який не перевищує 50